naar top
Menu
Logo Print
08/11/2019 - LUC VANDENBROECK

NOG EFFICIENTERE VAATWASSERS DANKZIJ TECHNOLOGISCHE SNUFJES

Bespaar op water, elektriciteit en handenarbeid

Perfect hygiënische resultaten zijn vanzelfsprekend in uw sector. Daarnaast innoveren fabrikanten bij alle modellen constant om te besparen op water en energie. Daarnaast zijn stappen ondernomen om de bediening van de toestellen efficiënter en eenvoudiger te maken. Denk aan simpele displays en een handige app waarmee u het hele proces controleert. Vandaag wordt er ook komaf gemaakt met vervelende schoonmaakklussen en hinderlijke damp. Uitgekiende filters, ten slotte, garanderen niet alleen een properder vaat, ze maken het arbeidsintensieve poleren van glazen en bestek ook overbodig.

ECOLOGISCH = WINST IN DE PORTEMONNEE

vaatwasser transportbandmachine detectie vaatsoort minimale waterconsumptie Hobart
Transportbandmachine met detectie van de vaatsoort voor een minimale waterconsumptie (Hobart)

Gereduceerd waterverbruik

Er zijn diverse manieren om te besparen op water. Zoals een kapvaatwasmachine met een kleine tank van slechts 24 l die slechts 2 l water per spoelbeurt nodig heeft. Of korventransporttoestellen die ecologisch spoelen met 0,4 l per korf. Het spoelen gebeurt drie keer: 2x met gebruikt water en 1x met vers water, dat vervolgens naar de overige spoelbeurten gaat. In de naspoelcyclus worden chemische reinigingsmiddelen verwijderd. De verdeling van het water is daarbij bepalend voor de hoeveelheid die nodig is. Een transportbandmachine met verse naspoeling werkt daarom met precisiesproeiers. Die verstuiven het water in een microfijn watergordijn. Naast de klassieke naspoeling, langs boven en onder, besproeit de machine de vaat ook nog eens met optimaal geplaatste zijdelingse spoelarmen. Dit systeem reduceert het waterverbruik met 65%. Ook de hoeveelheid naglansmiddel en het energieverbruik worden verminderd.

Automatisch spoelprogramma

Een andere noviteit op het vlak van intelligent wassen: in moderne systemen worden diverse snelheden handmatig geselecteerd naargelang van de hoeveelheid vaat, de vervuilingsgraad of de beschikbare tijd. Een automatisch spoelprogramma past het verbruik van vers water aan volgens de geselecteerde transportsnelheid. In wassystemen met een dienblad-retourband gebeurt de regeling van de snelheid en van het verswaterverbruik automatisch. Bij modellen met een tweede wastank blijft de tank zo lang in de stand-bymodus tot de vol­ledige belasting van het systeem bereikt is. Een onnodig hoog waterverbruik bij lage machinesnelheden wordt zo vermeden.

vaatwasser UC-serie lager energieverbruik Winterhalter
De nieuwe UC-serie beschikt over een lager energie­verbruik en een hoge efficiency, in combinatie met een verbeterd ruimteklimaat (Winterhalter)

MINDER DETERGENT

Reinigingsmiddelen worden bij transportbandmachines rechtstreeks in de wastank gedoseerd. Door het slimme hergebruik van het verse naspoelwater dat via afvoerplaten teruggeleid wordt naar de wastank, moet er minder detergent worden toegevoegd.

SLIMMER ENERGIEMANAGEMENT

Een gewone bandvaatwasmachine verliest ongeveer 80% van de aangevoerde energie via warmte-uitstraling. De warme verswaternaspoeling en de lucht- en temperatuuruitwisseling tussen de machinezones spelen hier een belangrijke rol. Een beter energiemanagement voorkomt deze verliezen; dit gebeurt bijvoorbeeld als de koelere zones zoals het voorwassen en de droging de warme machinezones insluiten.
Er ontstaat een temperatuurgordijn en de luchtuitwisseling vindt uitsluitend plaats in de machine. Ook wanneer de energie van de warme afvoerlucht continu weer naar de machine wordt teruggebracht, is er sprake van een besparing.
De warmte-energie wordt bijvoorbeeld toegevoegd aan het spoelproces. Nog een ingreep voor een betere droging is de volgende: het systeem leidt de lucht gecontroleerd via kanalen en blaasopeningen van boven en vanaf de zijkant naar het vaatgoed. Ook bij holle voorwerpen als kopjes, schalen en glazen bereikt u een perfect droogresultaat.

vaatwasser Miele verswatersystemen

Miele verswatersystemen: twee korven per keer, klaar in vijf minuten, tot 40 cycli per dag

EFFICIENTERE BEDIENING

Eenvoudige displays

De bediening van moderne machines verloopt zo eenvoudig mogelijk, zodat ze afgesteld is op wisselend keukenpersoneel, maar ook vanuit economisch standpunt. Temperatuur, foutmeldingen en geselecteerde programma's worden permanent gedocumenteerd.
Bij bepaalde toestellen neemt de besturing automatisch deze tijdrovende taak over. Voor een snelle uitlezing van de operationele en hygiëneparameters zijn de vaatwasmachines bijvoorbeeld voorzien van een USB-interface, of ze werken via een bluetoothinterface. Alle relevante data worden bijgehouden op een externe opslag.

Twinstar 2 vaatwasser
Twinstar 2: wassen, drogen en stockeren ineen, niet meer aan-raken tot aan de vol­gende service (GBM)

Visualisatie

Ook bij enkele transportbandmachines is er standaard of optioneel een innovatief bedieningsconcept beschikbaar met een duidelijk touchscreen. Verschillende gebruikersgroepen bekijken, afhankelijk van hun autorisatie, de voor hen bedoelde informatie.
Extra innovatieve functies zijn een nauwkeurige visualisatie van temperatuur- en storingsweergaven per zone en het automatisch bijhouden van het bedrijfsboek conform DIN.

Bediening via app

Een aantal merken hebben een app waarmee u al uw geconnecteerde toestellen constant in het oog houdt. Behalve de machinestatus ziet u bijvoorbeeld het niveau van het reinigingsmiddel. Is dit bijna op, dan wordt u hiervan op de hoogte gebracht met een pushbericht. In een paar klikken bestelt u zo nieuwe producten.
Bijzonder handig is om een app met fout­melding om lange stilstand te ver­mijden. Wanneer u de storing zelf niet kunt verhelpen en er een technieker aan te pas moet komen, krijgt u hier een melding van.

vaatwasser Electrolux Watch Safe Control
Uitgerust met de unieke WASH·SAFE CONTROL: voor een constante spoeltemperatuur van 84 °C (Electrolux)

SCHOONMAKEN VAN DE MACHINE

Vereenvoudigde klus

De vaatwasmachine regelmatig grondig rei­nigen is een must. Fabrikanten stellen alles in het werk om dit te vereenvoudigen. Zo zijn er was- en naspoelarmen die u in één beweging uitneemt en terugplaatst.
Om het overzichtelijk te houden, zijn de onderdelen die verwijderd moeten worden, met een kleur gecodeerd. Sommige machines zijn uitgerust met een hygiëneprogramma om kiemen en bacteriën te doden. Om het u gemakkelijk te maken, krijgt u een melding wanneer het tijd is om dit programma te activeren.

Autoreiniging bandspoelmachine

Traditioneel is het reinigen van een bandspoelmachine een tijdrovende klus die manueel wordt uitgevoerd. Een merk heeft een optionele functie waarbij de machine automatisch reinigt, met een druk op de knop. De speciale reinigingssproeiers zijn zodanig aangebracht dat ze het volledige interieur schoonmaken. Bovendien hoeft u de wasarmen er niet uit te nemen dankzij het innovatieve design.

REDUCTIE VAN HINDERLIJKE STOOM

Warmteterugwinning

Bij het openen van een vaatwasmachine komt er vaak een wolk hete stoom vrij. Fabrikanten hebben daar verschillende oplossingen voor. Eén optioneel ventilatiesysteem trekt geleidelijk de 60 °C hete stoom uit de machine. Een andere innovatieve manier van luchtmanagement regenereert de hitte uit de opgewarmde lucht.
Deze wordt niet ongecontroleerd in de ruimte gelaten, maar wordt in het watercircuit gebracht, wat het elektriciteitsverbruik terugdringt en een aanzienlijke energiebesparing met zich meebrengt.
Eén merk concentreert zich bij de nieuwste voorlader van vaatwas- en glazenspoel­machines vooral op deze energieterug­winning. Een groot roestvrijstalen oppervlak, in combinatie met het toegevoerde koude leidingwater, doet de wanden van de machine optimaal afkoelen.

vaatwasser bediening Meiko
De bediening van moderne machines verloopt zo eenvoudig mogelijk. Ze zijn perfect ingesteld op wisselend keukenpersoneel.(Meiko)

Warmtepomp

Er is een korventransportmachine op de markt uitgerust met een warmtepomp die alle stoom volledig opneemt. Deze warmtepomp gebruikt CO2 als koelmiddel. Dit is niet toxisch, niet ontvlambaar en minder schadelijk dan andere gassen die courant dienen als koelmiddel: geen broeikaseffect of aantasting van de ozonlaag.

BETERE FILTERTECHNOLOGIE

Intelligente filters

Vaat met vuilresten is ergernis nummer één. Betere filters maken daar komaf mee. Zo is er een kapvaatmachine die slechts 2 liter ver­bruikt, net dankzij een vierdelig filtersysteem: de grotere resten worden gescheiden in een mandje, de middelgrote en kleinere vervuilingen gaan naar de afvoerpomp.
Het water is properder en er is minder nodig. De mate van vervuiling en de aanwezige resten in het water beïnvloeden het reinigings- en spoelresultaat. Een lijnmachine met sen­soren voor automatische vuilherkenning gaat nog een stapje verder.
Het verswaterverbruik wordt tot een minimum beperkt. Wordt er meer vuil in de machine gedetecteerd, dan voert de intelligente sensor kortstondig een grotere hoeveelheid vers water aan. Zo wordt er met het laagste gemiddelde verswaterverbruik automatisch voor een hoge tankwaterkwaliteit gezorgd.

Geen procesverstoring

Een effectief filtersysteem voert actief en automatisch vuilresten af uit de voorwaszone. Het grove vuil gaat naar een zeeflade waar het pas aan het einde van de afwasprocedure verwijderd wordt.
Het procesverstorend ledigen van de zeefmand valt weg. De betere waterkwaliteit zorgt ervoor dat er minder chemische reinigings­middelen nagedoseerd moeten worden, en het tussentijds leegmaken van de wastank is overbodig. De afvoer van de machine en de vetafscheider worden automatisch ontlast.

Omgekeerde osmose

Toestellen met omgekeerde osmose garanderen ook een vlekvrij naspoelresultaat. Dit maakt het poleren van glazen en bestek overbodig.
Water wordt onder druk door een halfdoor­latend membraan gestuurd, waardoor alle minerale bestanddelen worden onttrokken. Er zijn compacte of geïntegreerde osmose-units voor alle types machines.